Реєстрація Увійти
Вхід на сайт

Історія кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки

27.01.17
Автор: Administrator
Просмотров: 1 901
Комментариев: 0
   
   Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) був створений в 1930 р. і є одним з найстаріших учбових закладів галузевого напряму в Україні. До 1992 р. університет називався Харківським інженерно-будівельним інститутом (ХІБІ). Тут готують фахівців всіх будівельних спеціальностей.
  Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки – ровесниця ХНУБА, вона організована при створенні інституту, тобто в 1930 році. У період з 1930 по 1945 рр. кафедра мала назву «Водопостачання, каналізації та санітарної техніки», а з 1945 р. – «Водопостачання і каналізація». У 1943 р. створена кафедра «Гідравліки та інженерної гідрології», яка в 1950 р. була перейменована у кафедру «Гідравліки». У 1984 р. кафедри «Водопостачання і каналізація» та «Гідравліка» були об'єднані.
  Підготовка інженерів на кафедрі ведеться висококваліфікованими вченими і фахівцями, що мають багатолітній педагогічний, науковий і виробничий досвід, що дозволяє передавати студентам не лише теоретичні знання, але і прищеплювати інтерес до науково-дослідної і виробничої роботи.
  За період існування кафедри її співробітниками опубліковано більш 2000 праць, отримано більше 250 авторських свідоцтв СРСР і патентів України, Російської Федерації і Республіки Білорусь. У числі монографій є ряд великих, таких, що зробили істотний вплив на підготовку інженерів і науково-технічний прогрес в області водопостачання, водовідведення і гідравліки.
  За минулі роки кафедра підготувала близько 7000 фахівців для України, країн СНД (Російської Федерації, Республіки Білорусь, Казахстану, Туркменії, Вірменії, Грузії, Азербайджану та ін.), 30 країн світу (Алжир, Ангола, В'єтнам, Німеччина, Гвінея, Ізраїль, Йорданія, Камерун, Ліван, Малі, Мадагаскар, Марокко, Непал, Нігер, Нігерія, Палестина, Перу, Сирія, С’єрра-Леоне, Ефіопія і ін.).
Кафедра постійно приділяє велику увагу питанням підготовки високоякісних фахівців. В даний час кафедра має одну з кращих лабораторій гідравліки серед вузів України і країн СНД і сучасну лабораторію водопостачання і каналізації.
   З 2000 року кафедра здійснює підготовку магістрів.
   В 2017 році кафедра відкрила нову спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за якою почала підготовку бакалаврів і магістрів.  
Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки підтримує співробітництво та творчі зв'язки з наступними підприємствами:
 1. КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ», м. Харків (філія кафедри);
 2. ВАТ «Харківський Водоканалпроект», м. Харків (філія кафедри);
 3. ТОВ «Інститут Харківпроект», м. Харків (філія кафедри);
 4. Харківське регіональне управління водними ресурсами, м. Харків (філія кафедри);
 5. Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, м. Слав’янськ (філія кафедри);
 6. Polska Akademia Nauk Oddzial w Lublinie (Polska) (Люблінське відділення Польської Академії наук, м. Люблін);
 7. Slovak University of Technology, Bratislava (Slovak Republic) (Словацький технологічний університет, м. Братислава);
 8. Компанія «ASIO group», Brno (Chech Republic);
 9. Компанія «KUBICHEK VHS», Velke Losiny (Chech Republic);
 10. Компанія «IN-EKO TEAM», Tishnov (Chech Republic);
 11. ТОВ «ЕКВІК, м. Харків;
 12. НВФ «Екотон», м. Харків, м. Елк (Польща), м. Бєлгород (РФ);
 13. ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ», м. Харків;
 14. НВФ «ЕКОПОЛІМЕР», м. Харків, м. Москва (РФ);
 15. Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП), м. Харків;
 16. ЗАТ «УкркомунНДІпрогрес», м. Харків;
 17. Інститут водних проблем і меліорації НААН України, м. Київ;
 18. Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ;
 19. Харківське обласне управління водних ресурсів, м. Харків;
 20. Полтавське обласне управління водних ресурсів, м. Полтава;
 21. ТОВ «УКРВІОТАЛ», м. Рівне;
 22. Київський національний університет будівництва і архітектури;
 23. Одеська державна академія будівництва та архітектури;
 24. Національний університет «Львівська політехніка»
 25. Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне;
 26. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна, м. Дніпро;
 27. Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка;
 28. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро;
 29. Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь;
 30. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
 31. Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг;
 32. Запорізька державна інженерна академія;
 33. Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
 34. Національний технічний університет України “Киїівський політехнічних інститут імені Ігоря Сікорського (м. Київ)

Вчені, що створили ім’ я кафедри

 Професор Черкес Д.С. був засновником Харківської каналізації, автором її проекту, першим начальником будівництва і першим директором «Управління каналізації», утвореного в 1914 р. При цьому як виконроби при будівництві першої черги каналізації м. Харкова були майбутні вчені: д.т.н., професор Малішевський М.Г. і к.т.н. Папін М.Г. Основні наукові роботи професора Черкеса Д.С. пов'язані з розвитком каналізації м. Харкова. При його безпосередній участі були впроваджені на Діканівських очисних спорудах аеротенки, які сьогодні є основними спорудами з біологічної очистки стічних вод.
     Д.т.н., професор Малішевський М.Г. був головним інженером Харківського Комгоспу, був одним з організаторів і членів Президії Українського відділення ВНДТО водопостачання і сантехніки, був технічним керівником в «Укргіпроводі» і Українському відділенні «Водоканалпроекту», був консультантом в «Укргипрограді» і УКРВОДГЕО. Його наукові праці друкувалися як в СРСР, так і у Франції і Німеччини. Виступав з доповідями в Академії Наук СРСР. Брав участь у всесоюзних і міжнародних конференціях і симпозіумах. Наукова школа професора Малішевського М.Г. визнана в багатьох країнах. Відомий як автор методу визначення дебіту артезіанських свердловин і відкриття явища відновлення натиску в дірчастих трубах.
  Д.т.н., професор Папін В.М. відомий як автор гасителя гідравлічних ударів і нових споруд (двокамерні фільтри) для очищення води. Вадим Михайлович Папін народився 3 серпня 1911 року в м. Харкові. У 1935 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут у складі першого випуску після його створення. Після закінчення інституту працював в різних організаціях. Зокрема, у післявоєнні роки працював в науково-дослідному інституті УКРВОДГЕО, де захистив кандидатську дисертацію. У 1960 г. перейшов на роботу в Харківський інженерно-будівельний інститут, де очолив кафедру «Водопостачання і каналізація». У 1961 г. захистив докторську дисертацію.
  К.т.н., доцент Скряга В.Г. відомий як фахівець в області насосів і насосних станцій і водопостачання, автор нової комбінованої споруди «відстійник-фільтр» для очищення питної води. Підготував двох кандидатів наук: Віхтєва Г.В., Терновську О.І. Ним опубліковано спільно з к.т.н., професором Колотилом М.І. два унікальних навчальних посібника, практично нових каталогів насосів: «Методичні вказівки з підбору насосів для систем водопостачання у курсовому і дипломному проектуванні», «Методичні вказівки з підбору насосів для систем водовідведення в курсовому і дипломному проектуванні» і понад 50 статей.
  Д.т.н., професор Петров Г.А. з 1943 до 1950 рр. завідування кафедрою гідравліки і інженерної гідрології, а з 1950 до 1961 рр. кафедри гідравліки поєднував з керівництвом лабораторії інженерної гідравліки в УКРВОДГЕО. Його наукові праці внесли істотний вклад у розвиток нових розділів гідравліки і гідротехніки. На основі розробленої ним теорії запроектовано і побудовано багато гідротехнічних споруд (Запорізька ГЕС, Углегорська ГРЕС, Гончарівська гребля в Харкові та ін.). Ним розроблені методи збільшення активної зони ставків-охолоджувачів для теплових електростанцій, методи проектування морських ковшів-водоприймачів. Професор Петров Г.А. нагороджений знаком «За отличные успехи в работе».
  К.т.н., доцент Чупіс В.П. відомий як фахівець в області водовідведення. Під його керівництвом в 1984 р. колектив кафедри отримав заохочувальну премію на Республіканському конкурсі за розробку теми «Безотходные технологии обработки большими дозами извести навозных стоков крупных животноводческих комплексов с регенерацией извести из осадка». Підготував двох кандидатів наук – Яхьяуї Када (Алжир) та Бабченка І.В. Ним опублікований навчальний посібник «Водоснабжение и канализация» і понад 60 статей.
  Д.т.н., професор Забабурін І.А. відомий як фахівець в області гідрології і гідротехніки. Виконав теоретичне і експериментальне обґрунтування нових типів водозабірних споруд, вивчив їх роботу в складних шугольодових умовах, а також досліджував роботу гідротехнічних споруд теплових електростанцій (Зміївська ГРЕС, Запорізька ГЕС, Углегорська ГРЕС і ін.). Ним опублікована монографія «Регулирование потоков у водозаборных сооружений» і понад 50 статей.
  Професор Забабурін І.А. – учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений багатьма медалями, у тому числі: «За перемогу над Німеччиною» та «Ветеран праці".
  Д.т.н., професор, академік, лауреат Державної премії Української РСР, заслужений працівник житлово-комунального господарства, народний депутат України Петросов В.А. – провідний фахівець в області водопостачання.
   Понад 35 років був генеральним директором КП „ВТП „Вода“. Професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки ХДТУБА з 1985 року. Розроблені Петросовим В.А. моделі управління насосними станціями використані при складенні програм, які використовуються СПКБ АСУ водопостачанням міст України. Результати проведених робіт впроваджені в навчальний процес ХДТУБА в таких навчальних курсах, як „Організація управління міським господарством, включаючи АСУ“. Як головний конструктор АСУ водопостачанням міст України, Петросов В.А. керував науково-технічними розробками та освоєнням нових інформаційних технологій у системі водопровідно-каналізаційного господарства. Досвід В.А. Петросова як цивільного та військового спеціаліста з водопостачання був основою для призначення його с перших днів аварії на Чорнобильській АЕС координатором робіт наукових, проектних, будівельних організацій, а також хімвійськ з утворення системи дезактивації води. Петросов В.А. – повний кавалер ордену „За заслуги“ І, ІІ та ІІІ ступенів (Україна), нагороджений орденами та медалями СРСР та Росії.
  Д.т.н., професор Пантелят Г.С. провідний фахівець в області промислового водопостачання і водовідведення, очищення природних і стічних вод, Лауреат Державної премії СРСР за розробку замкнутих систем водопостачання промислових підприємств. Його розробки впроваджені на Магнітогорському, Ново-Липецькому, Череповецькому металургійних комбінатах, заводі „Запоріжсталь“, а також на 10 крупних підприємствах зарубіжних країн (Алжир, Єгипет, Пакистан, Болгарія та ін.). Він створив наукову школу в області очищення природних, побутових і виробничих стічних вод. Підготував 2 докторів наук – Епояна С.М., та Андронова В.А. і 25 кандидатів наук, серед яких: Нікулін С.Ю., Сироватський О.А., Тітов А.А., Кітаєв А.Л., Слепцов В.Г., Зубко А.Л., Яхіа Хаммар (Алжир), Бабалола Давид (Бенін), Мазаніні Абуд (Сирія) та ін. Ним опубліко-вано дві книги: «Защита водоемов от загрязнения сточными водами предприятий черной металлургии“, «Стабилизационная обработка воды в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий» і понад 400 статей. Має понад 100 авторських свідоцтв СРСР і патентів України і Росії.
  Д.т.н., професор Нетюхайло А.П. відомий як фахівець в області гідромеханіки, теорії турбулентних течій у водосховищах і водотоках систем водного господарства і методів їх математичного моделювання. Його розробки впроваджені на Слов'янській ГРЕС, Південно-Українській АЕС та ін. Створив наукову школу в області гідромеханіки, математичного моделювання процесів турбулентного обміну. Підготував 10 кандидатів наук, серед яких: Антонова Л.М., Шаталов Є.С., Колотило В.Д., Карагяур А.С., Ісакієва О.Г. Ним опубліковано три книги: «Справочник по гидравлике», «Турбулентные течения в инженерных приложениях» (переклад з англ.), «Прогноз качества воды в водотоках, водоемах и морях как приемниках сточных вод на основе методов математического моделирования», а також понад 130 статей. Має 10 авторських свідоцтв СРСР і патентів України і Російської Федерації.
       Д.т.н., професор Токар Й.Я. – провідний фахівець в області теорії нестаціонарних і аварійних режимів мастила, гідродинамічної теорії мастила неньютонівськими рідинами, нестаціонарних режимів руху двофазних середовищ, динаміки систем автоматичного регулювання. Його розробки впроваджені на всіх крупних турбінах, що виготовляються Харківським турбінним заводом, і крупних турбогенераторах, що виготовляються на Харківському заводі «Електротяжмаш», які встановлені на безлічі теплових і атомних електростанцій, в числі яких: Запорізька, Південно-Українська, Кольська, Ново-Вороніжська АЕС та ін. Створив наукову школу в області гідродинаміки, теорії мастила. Підготував 38 кандидатів наук, серед яких Шилін В.В. та Рязанцев О.І. Ним опублікована одна монографія – «Проектирование и расчет опор трения», а також понад 160 статей. Має більш 20 авторських свідоцтв СРСР і патентів України, Російської Федерації і Республіки Білорусь.
      Великий внесок у розвиток науково-дослідної роботи на кафедрі водопостачання і каналізації вніс к.т.н., доцент Дуда Я.В., з приходом якого в 1971 р. була організована науково-дослідна група, в числі співробітників якої були: Кульчицкий О.Є., Мартиненко С.П., Аскретков М.М., Малішевський О.М., д.т.н., професор Епоян С.М., к.т.н. Севастьянов В.В., к.т.н., доцент Пашкова С.П., к.т.н., доцент Сорокін М.Я. та ін.
  К.т.н., доцент Дуда Я.В. відомий як фахівець в області водопостачання і водовідведення промислових підприємств, автор теоретичних і технологічних рішень з доочистки міських стічних вод для повторного їх використання в оборотних системах водопостачання промислових підприємств. Його розробки впроваджені на Магнітогорському, Ново-Липецькому і Карагандинському металургійних комбінатах, Нікопольському заводі феросплавів, Сумському хімкомбінаті та ін. Створив наукову школу в області очищення виробничих і доочистці міських стічних вод. Підготував 5 кандидатів наук: Епояна С.М., Сорокіна М.Я., Пашкову С.П., Севастьянова В.В., Нгуєн Ван Кієу (В'єтнам). Ним опубліковані спільно із співавторами (Аскретков М.М., Епоян С.М., Сорокін М.Я. і ін.) «Временные рекомендации по схеме и режиму работы сооружений доочистки биологически очищенных городских сточных вод для использования в системах водоснабжения предприятий черной металлургии» і понад 80 статей.
  Д.т.н, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії будівництва України та Інженерної академії України, дійсний член Люблінського відділення Польської академії наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ) Епоян С.М. В ХНУБА працює з 1979 р. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача кафедри. У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регенерація вапна з осаду при доочищенні міських стічних вод вапнуванням» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. У 1990 р. присвоєне вчене звання доцента по кафедрі водопостачання, каналізації і гідравліки (ВКіГ). У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Інтенсифікація процесів очищення міських стічних вод і оброблення осадів» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. У 2001 р. присвоєне вчене звання професора кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки. 
шаблоны для dle 11.2
Категория: Головна
Теги:


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии (0)