ХІМІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕВТРОФІКАЦІЇ

31-01-2017, 15:44
Автор: Administrator
Просмотров: 756
Комментариев:

ХІМІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕВТРОФІКАЦІЇ
ЕПОЯН С.М., НАЗАРОВА Р.І, СНАГОЩЕНКО Л.П., ДАНЧЕНКО Ю.М., АЙРАПЕТЯН Т.С., 
АНДРОНОВ В.А., ЧЕРНИШЕНКО Г.О.

  Викладені теоретичні та практичні ознаки процесу евтрофікації: збагачення водойм біогенними елементами, збільшення біомаси фітопланктону, зміна величини окисно-відновного потенціалу, збільшення вмісту органічних речовин.
  Наведена метаболічна активність водоростей, показником якої служать лужні фосфатази (АТФ-аза), визначено механізм фотосинтезу, який являє собою ряд фотофізичних і біохімічних процесів, в результаті якого утворюється кисень, змінюється у відповідності з умовами живлення водоростей. Розглянуто вплив концентрації розчиненого кисню на складний комплекс продукційно- деструкційних і динамічних процесів в екосистемі водойм, дослідження процесів, які відбуваються у фотичних шарах води методом математичної статистики. Наведені заходи запобігання евтрофікації, іммобілізація активного мулу, біологічна реабілітація забруднених водойм. З'ясовано абіотичні і біотичні фактори та їх роль у процесі «цвітіння» води.

Категория: Публікації
Теги:

ЛОКАЛЬНА ОЧИСТКА ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД В НЕКАНАЛІЗОВАНИХ РАЙОНАХ

31-01-2017, 15:38
Автор: Administrator
Просмотров: 765
Комментариев:

ЛОКАЛЬНА ОЧИСТКА ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД В НЕКАНАЛІЗОВАНИХ РАЙОНАХ
МОНОГРАФІЯ
ЕПОЯН С.М., ФЕСІК Л.О., СОРОКІНА Н.В.

У монографії представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень комплексу локальної анаеробно-аеробної біологічної очистки побутових стічних вод від житла в неканалізованих районах на установках малої продуктивності (УМП). Обгрунтовано доцільність застосування проточиш багатоступеневої анаеробно-аеробної біологічної очистки побутових стічних вод з використанням співтовариства прикріплених та вільноплаваючих мікроорганізмів. Експериментами у лабораторних та виробничих умовах та на реальній виробничій очисній установці нової конструкції отримані параметри роботи ступенів анаеробної й аеробної біологічної очистки, закономірності процесів нітрифікації, денітрифікації та окислення органічних забруднень у специфічних умовах анаеробно- аеробної технології, доведена можливість отримання якості очищеної стічної рідини на рівні вимог нормативів до скиду стоків у водойми рибогосподарського призначення. Розроблені рекомендації на проектування, які дозволили отримати ряд УМП заводського виготовлення, для використання у практиці локальної очистки побутових стічних вод від житла на неканашзованій території.

Категория: Публікації
Теги:

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

31-01-2017, 15:29
Автор: Administrator
Просмотров: 747
Комментариев:
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ЕПОЯН С.М., ПАШКОВА С.П., АЙРАПЕТЯН Т.С., ВОЛКОВ В.М.

   У навчальному посібнику розглянутоі питання раціонального використання водних ресурсів. Наведений кількісний та якісний водних ресурсів. Показано вплив антропогенних факторів на стан водних ресурсів і наведені заходи для збереження і відновлення чистоти води. Наведені принципи складання водогосподарських балансів. Визначена роль водогосподарського комплексу як передумова економічного розвитку регіонів при комплексному використанні водних ресурсів різними галузями промисловості, комунальним господарством і іншими водокористувачами. 
Категория: Публікації
Теги:

ВОДНІ РЕСУРСИ ЯК СКЛАДОВА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

31-01-2017, 15:20
Автор: Administrator
Просмотров: 747
Комментариев:

ВОДНІ РЕСУРСИ ЯК СКЛАДОВА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
ЕПОЯН С.М., ПАШКОВА С.П., БРУНТО К.

У навчальному посібнику розгялнуті питання раціонального використання та охорони водних ресурсів. Наведений кількісний та якісний склад водних ресурсів і проблеми водозабезпечення. Показано вплив антропогенних факторів на стан водних ресурсів і наведені заходи для збереження і відновлення чистоти вод. Наведенії принципи складання водоогосподарських балансів. Визначена роль водогосподарського комплексу як передумови економічного розвитку регіонів при комплексному використанні водних ресурсів різними галузями промисловості, комунальним господарством та іншими водокористувачами.
Категория: Публікації
Теги:

MOTROL - COMMISION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE

31-01-2017, 15:08
Автор: Administrator
Просмотров: 1 281
Комментариев:

MOTROL - COMMISION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE
AN INTERNATIONAL JOURNAL ON OPERATION OF FARM AND AGRI-FOOD INDUCTRY MACHINERY
Категория: Публікації
Теги: