Реєстрація Увійти
Вхід на сайт

Основні напрямки наукової діяльності

28-01-2017, 22:55
Автор: Administrator
Просмотров: 1 939
Комментариев:
Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:
  • розробка нових і удосконалення існуючих методів, апаратів і споруд для очистки природних і стічних вод міст і промислових підприємств;
  • створення замкнених систем оборотного водопостачання промислових об'єктів і комплексів;
  • удосконалення гідравлічного режиму роботи систем водопостачання і водовідведення, гідротехнічних і водозабірних споруд;
  • обробка і утилізація осадів, шламів і відходів.

Останнім часом за планом Міністерства освіти і науки України виконувались наступні держбюджетні теми:
  • Розробка теорії екологічної безпеки і надійності життєдіяльності для об'єктів будівництва, промисловості та впровадження екологічних систем оборотного водопостачання машинобудівних і металургійних підприємств, що виключають скид стічних вод у водойми України;
  • Компактні, економічні у будівництві блочні конструкції систем замкненого водопостачання машинобудівних підприємств;
  • Розробка технологій і нових економічних у будівництві компактних споруд для очистки поверхнево-зливового стоку урбанізованих територій;

Категория: Наукова робота
Теги:

74 науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури

10-05-2019, 18:28
Автор: Administrator
Просмотров: 139
Комментариев:
74 науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури
секція "Водопостачання, каналізація і гідравліка"

Відбулась 5-6 березня 2019 р. у м. Харкові в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.
Програма конференції доступна для завантаження за посиланням - Скачать файл: ntk_74_-2019_programa.pdf [733,17 Kb] (cкачиваний: 7)
Посмотреть онлайн файл: ntk_74_-2019_programa.pdf
 

Тези доповідей - Скачать файл: hnuba_tezi_ntk_74_2019.pdf [3,74 Mb] (cкачиваний: 9)
Посмотреть онлайн файл: hnuba_tezi_ntk_74_2019.pdf
 
Категория: Наукова робота
Теги:

73 науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури

9-03-2018, 18:20
Автор: Administrator
Просмотров: 133
Комментариев:
73 науково-технічна конференція  Харківського національного університету будівництва та архітектури
Секція "Водопостачання, каналізація і гідравліка"

Відбулась 6-7 лютого 2018 р. у м. Харкові в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.
Завантаження програми конференції: Скачать файл: ntk_73_-2018_.pdf [378,25 Kb] (cкачиваний: 7)
Посмотреть онлайн файл: ntk_73_-2018_.pdf
 
Категория: Наукова робота
Теги:

72 науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури

15-03-2017, 14:57
Автор: Administrator
Просмотров: 3 737
Комментариев:

72 науково-технічна конференція  Харківського національного університету будівництва та архітектури
Секція "Водопостачання, каналізація і гідравліка"

Відбулась 14-17 березня 2017 р. у м. Харкові в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.
Теги:

ХІМІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕВТРОФІКАЦІЇ

31-01-2017, 15:44
Автор: Administrator
Просмотров: 940
Комментариев:

ХІМІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕВТРОФІКАЦІЇ
ЕПОЯН С.М., НАЗАРОВА Р.І, СНАГОЩЕНКО Л.П., ДАНЧЕНКО Ю.М., АЙРАПЕТЯН Т.С., 
АНДРОНОВ В.А., ЧЕРНИШЕНКО Г.О.

  Викладені теоретичні та практичні ознаки процесу евтрофікації: збагачення водойм біогенними елементами, збільшення біомаси фітопланктону, зміна величини окисно-відновного потенціалу, збільшення вмісту органічних речовин.
  Наведена метаболічна активність водоростей, показником якої служать лужні фосфатази (АТФ-аза), визначено механізм фотосинтезу, який являє собою ряд фотофізичних і біохімічних процесів, в результаті якого утворюється кисень, змінюється у відповідності з умовами живлення водоростей. Розглянуто вплив концентрації розчиненого кисню на складний комплекс продукційно- деструкційних і динамічних процесів в екосистемі водойм, дослідження процесів, які відбуваються у фотичних шарах води методом математичної статистики. Наведені заходи запобігання евтрофікації, іммобілізація активного мулу, біологічна реабілітація забруднених водойм. З'ясовано абіотичні і біотичні фактори та їх роль у процесі «цвітіння» води.

Категория: Наукова робота
Теги:

ЛОКАЛЬНА ОЧИСТКА ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД В НЕКАНАЛІЗОВАНИХ РАЙОНАХ

31-01-2017, 15:38
Автор: Administrator
Просмотров: 949
Комментариев:

ЛОКАЛЬНА ОЧИСТКА ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД В НЕКАНАЛІЗОВАНИХ РАЙОНАХ
МОНОГРАФІЯ
ЕПОЯН С.М., ФЕСІК Л.О., СОРОКІНА Н.В.

У монографії представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень комплексу локальної анаеробно-аеробної біологічної очистки побутових стічних вод від житла в неканалізованих районах на установках малої продуктивності (УМП). Обгрунтовано доцільність застосування проточиш багатоступеневої анаеробно-аеробної біологічної очистки побутових стічних вод з використанням співтовариства прикріплених та вільноплаваючих мікроорганізмів. Експериментами у лабораторних та виробничих умовах та на реальній виробничій очисній установці нової конструкції отримані параметри роботи ступенів анаеробної й аеробної біологічної очистки, закономірності процесів нітрифікації, денітрифікації та окислення органічних забруднень у специфічних умовах анаеробно- аеробної технології, доведена можливість отримання якості очищеної стічної рідини на рівні вимог нормативів до скиду стоків у водойми рибогосподарського призначення. Розроблені рекомендації на проектування, які дозволили отримати ряд УМП заводського виготовлення, для використання у практиці локальної очистки побутових стічних вод від житла на неканашзованій території.

Категория: Наукова робота
Теги:

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

31-01-2017, 15:29
Автор: Administrator
Просмотров: 965
Комментариев:
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ЕПОЯН С.М., ПАШКОВА С.П., АЙРАПЕТЯН Т.С., ВОЛКОВ В.М.

   У навчальному посібнику розглянутоі питання раціонального використання водних ресурсів. Наведений кількісний та якісний водних ресурсів. Показано вплив антропогенних факторів на стан водних ресурсів і наведені заходи для збереження і відновлення чистоти води. Наведені принципи складання водогосподарських балансів. Визначена роль водогосподарського комплексу як передумова економічного розвитку регіонів при комплексному використанні водних ресурсів різними галузями промисловості, комунальним господарством і іншими водокористувачами. 
Категория: Наукова робота
Теги: