Реєстрація Увійти
Вхід на сайт

Епоян Степан Михайлович

12.02.21
Автор: Administrator
Просмотров: 1 605
Комментариев: 0

ЕПОЯН
СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

  Завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії будівництва України та Інженерної академії України, дійсний член Люблінського відділення Польської академії наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ).

Епоян Степан Михайлович народився 20 вересня 1951 р. у місті Харкові.
У 1974 р. Епоян Степан Михайлович закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за фахом водопостачання і каналізація та отримав кваліфікацію інженер-будівельник. З 1979 по 1982 рік навчався в аспірантурі кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки ХІБІ.
В ХДТУБА працює з 1979 р. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача кафедри.
У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регенерація вапна з осаду при доочищенні міських стічних вод вапнуванням» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація.
У 1990 р. присвоєне вчене звання доцента по кафедрі водопостачання, каналізації і гідравліки (ВКіГ).
У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Інтенсифікація процесів очищення міських стічних вод і оброблення осадів» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація.
У 2001 р. присвоєне вчене звання професора кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки.

Епоян С.М. нагороджений: "Заслужений працівник освіти України" (2009 р.), "Почесний працівник Державного комітету України по водному господарству " (2010 р.), Почесною відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська слава " (2011 р.), " Відмінник освіти України" (2001 р.), бронзовими медалями ВДНГ України (1986 р.) та СРСР (1987 р.), Дипломом ІІ ступеня "Наука Харківщини 2000", Лауреат конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена" в номінації "Завідувач кафедри" (2002 р.), Дипломант конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена" в номінації "Науковець" (2006 р.), переможець конкурсів: "Харків'янин року - 2006", "Ділова людина України - 2006", "Лідер України - 2007", "Лідери ХХІ століття - 2010", іменною стипендією Харківської облдержадміністрації імені Г.Ф. Проскури в галузі технічнихї наук, срібний нагрудний знак Академії будівництва України (2013 р.), почесними грамотами : МОН України (1992 р.), Харківської облдержадміністрації (2006 р.), ВАК України ( 2011 р.), Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.), Академії будівництва України (2018 р.).
Основні лекційні курси:
  • Водопостачання промислових підприємств,
  • Системи водовідведення промислових підприємств,
  • Водні ресурси, їх використання та охорона.
Епоян С.М. є автором понад 500 публікацій, у тому числі: 15 навчальних посібників (з грифом МОН України – 9), 4 довідника, 2 монографії, 32 винаходів СРСР, України та Російської Федерації.
Професор Епоян С.М. підготував 13 кандидатів технічних наук та 1 доктора наук.

Основні напрямки наукової роботи:
  • Розробка і вдосконалення систем та технологій водопостачання і каналізації;
  • Раціональне використання водних ресурсів;
  • Рішення проблем очистки міських і промислових стічних вод та обробки осадів.

Професор Епоян С.М. є дійсним членом Академії будівництва України, членом-кореспондентом Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ).

Основні публікації:
1. Epoyan S. Research into the influence of vertical drainage elements on the operational efficiency of rapid filters / S. Epoyan, A. Karahiaur, V. Volkov, S. Babenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technology – Kharkiv. – 2018. – 1/10 (91) – P. 62-69. (Scopus).
2. Novokhatniy V., Matyash O., Kostenko S., Epoian S. (2020) Principle of Equireliability at the Internal Water-Supply System Design. // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering. Springer - Vol 73. – P. 659-668. (Scopus).
3. Epoyan S. Effect of technological parameters on clarification low-concentration suspension by dissolved air flotation / S. Epoyan, O, Syrovatsky, O. Haiduchok, A. Titov // Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012084 doi:10.1088/1757-899X/907/1/012084 (Scopus)
 Epoyan S. The research of tubular mixer with improved design / S. Epoyan, G, Sukhorukov, V. Volkov, O. Haiduchok // Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012050 doi:10.1088/1757-899X/907/1/012050 (Scopus)
4. Эпоян С.М. Особенности фильтрации малоконцентрированной суспензии через пористую волокнистую перегородку / С.М. Эпоян, А.С. Карагяур, В.Н. Волков // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. – № 1(91). – С. 192-199.5. Epoyan S. M. Corridor-type baffled mixing basin with cross porous barriers / S.M. Epoyan, V.A. Yarkin , G.I. Sukhorukov , S.P. Babenko // Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ імені академіка В.Лазаряна. – Дніпро, 2018. - №1 (73). – С.24 – 32.
6. Епоян С.М. Підвищення ефективності осадження зависі за рахунок використання змішувача удосконаленої конструкції при підготовці питної води / С.М. Епоян, В.А. Яркін, Г.І. Сухоруков, Н.Д. Сізова // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2019.–  Том 95, № 1 – С. 181-187
7. Епоян С.М.  Використання операційного числення при рішенні задач в гідравліці / С.М. Епоян, В.М.  Волков, В.М. Кузьменко, В.В. Шилін // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2019.–  Том 98, № 4 – С. 268-271.
8. Эпоян С.М., Карагяур А.С., Бабенко С.П. Применение центробежных устройств при подготовке питьевой воды из поверхностных источников: Монография. – Харьков: ХНУСА, ООО «ТО Эксклюзив», 2016. – 168 с. Розділи 2,3 4.
9. Епоян С.М., Фесік Л.О., Сорокіна Н.В. Локальна очистка побутових стічних вод в неканалізованих районах. Монографія. - Одеса: ОДАБА, 2016.-120с.
10. Epoyan S., Pashkova S., Brunetaud X.  Water resources as a component of region survival and developvent: Textbook. - Kharkiv: "Operativnaya poligrafiya", 2016. – 120 p.
11. Епоян С.М., Назарова Р.І., Снагощенко Л.П., Данченко Ю.М., Айрапетян Т.С., Андронов В.А., Чернишенко Г.О. Хімічні та біохімічні основи евтрофікації водойм. Навчальний посібник. - Харків: ТО Ексклюзив, ХНУБА, 2016. – 456 с.
12. Епоян С.М., Пашкова С.П., Айрапетян Т.С., Волков В.М. Раціональне використання водних ресурсів Навчальний посібник. - Харків: ХНУБА, ТОВ "ТО Ексклюзів", 2016. – 176 с.
13. Епоян С.М., Фесік Л.О., Сорокіна Н.В. Обробка осаду стічних вод. Навчальний посібник. - Одеса: ОДАБА, 2018. – 200 с.
14. Водні ресурси, їх використання та охорона Навчально-методичний посібникдля курсового та дипломного проектування  для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / С.М. Епоян, С.П. Пашкова, С.В. Лукашенко, О.Г. Гайдучок. - Харків: ХНУБА, 2018. – 135 с.
15. Методичні вказівки до виконання самостійної, індивідуальної роботи та курсового проектування систем водовідведення з дисципліни «Основи комплексного проектування систем водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / С.М. Епоян, В.Ю. Сорокіна, О.Г, Ісакієва . - Харків: ХНУБА, 2018. – 12 с.
16. Наскрізна програма та методичні вказівки до проведення практик студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури для спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (професійного спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / С.М, Епоян, В.Ю. Сорокіна, О.Г. Гайдучок. - Харків: ХНУБА, 2019. – 36 с.
17. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Очисні споруди природних вод» з дисципліни «Водопостачання та очистка природних вод» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / С.М. Епоян, А.С. Карагяур, Г.І. Сухоруков, С.В, Філатов. – Харків: ХНУБА, 2019. – 52 с
18. Методичні вказівки до ви-конання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни «Екологія водного середовища та його захист від забруднення» для студентів спеціальності 101 Екологія / С.М. Епоян, С.П. Пашкова. - Харків: ХНУБА, 2019. – 81 с

Член наукової ради МОН України з секції 14 «Технології будівництва, дизайн, архітектура» (Наказ МОН №1123 від 29.10.2015; Наказ МОН №859 від 20.06.2019 р.)
Заступник Голови спеціалізованої Вченої Ради Д 64.056.01 із захисту докторських дисертацій у ХНУБА, м. Харків
Член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.183.02 із захисту докторських дисертацій у Інституті колоїдної хімії та хімії води ім.. А.В. Думанського НАН України, м. Київ
Офіційний опонент:  Колпакової О.А. «Обґрунтування біологічної очистки стічних вод від органічних забруднень на краплинних біофільтрах», дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», 2015 р. у спеціалізованій Вченій Раді Д. 26.056.07 при КНУБА
Офіційний опонент Разгонова О.В. «Інтенсифікація зневоднення шламових відходів виробництва глинозему в електричному полі», дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», 2018 р. у спеціалізованій Вченій Раді Д. 41.085.03 при ОДАБА
Офіційний опонент Мартинова С.Ю. «Розвиток науково-технічних засад контактного знезалізнення підземних вод за нелінійних ефективів фізико-хімічних перетворень забруднень» дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», 2018 р. у спеціалізованій Вченій Раді Д. 47.104.01 при НУВГП
 Офіційний опонент Одуд Л.М. . «Регаентне пом’якшення поверхневих вод на пінополістерольних фільтрах із зростаючим шаром завислого осаду в умовах знижених температур», дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», 2019 р. у спеціалізованій Вченій Раді Д. 47.104.01 при НУВГП.
Голова секції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018/2019 навчальному році зі спеціалізації «Водопостачання та водовідведення», Наказ ХНУБА №57 від 25 лютого 2019 року.
Голова секції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018/2019 навчальному році зі спеціалізації «Раціонального використання і охорона водних ресурсів», Наказ ХНУБА №57 від 25 лютого 2019 року.
Голова секції «Водопостачання та водовідведення» II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань  «Будівництво та цивільна інженерія» (2019/2020 начального року) – Наказ №58 від 14 лютого 2020 р.
 Голова секції «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань  «Будівництво та цивільна інженерія» (2019/2020 начального року) – Наказ №58 від 14 лютого 2020 р.

шаблоны для dle 11.2
Категория: Склад кафедри
Теги:


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии (0)