Реєстрація Увійти
Вхід на сайт

Бабенко Світлана Петрівна

28.01.17
Автор: Administrator
Просмотров: 861
Комментариев: 0

БАБЕНКО 
СВІТЛАНА ПЕТРІВНА


Доцент кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, кандидат технічних наук, доцент


 Бабенко (Гарбуз) Світлана Петрівна народилася 25 лютого 1986 р. у м. Харкові.
 У 2007 р. закінчила Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (ХДТУБА) за спеціальністю водопостачання та водовідведення та отримала кваліфікацію магістра з водних ресурсів. Диплом з відзнакою.
З 2007 р. працює в ХНУБА на кафедрі ВКіГ на посаді асистента, а з 2014 року - на посаді доцента.
З 2010 р. навчалась в заочній аспірантурі ХДТУБА на кафедрі ВКіГ. В 2014 році захистила дисертаційну роботу за темою: «Удосконалення схеми очистки поверхнево-зливного стоку з використанням тонкошарових відстійників».
В 2016 році отримала звання доцента.
З 2018 року знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.
Науковий напрямок – очистка природних та промислових стічних вод.
Основні публікації:
1. Epoyan S. Research into the influence of vertical drainage elements on the operational efficiency of rapid filters / S. Epoyan, A. Karahiaur, V. Volkov, S. Babenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technology – Kharkiv. – 2018. – 1/10 (91) – P. 62-69. (Scopus)
2. Epoyan S.M. Corridor-type baffled mixing basin with cross porous barriers / S.M. Epoyan, V.A. Yarkin, G.I. Sukhorukov, S.P. Babenko // Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ імені академіка В.Лазаряна. – Дніпро, 2018. - №1 (73). – С.24-32.
3. Волков В.М. Використання полімерних оболонок дренажних систем швидких фільтрів для доочищення / В.М. Волков, С.М. Епоян, А.С. Карагяур, С.П. Бабенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. ХНУМГ імені О.М. Бектетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекотова, 2017. – Вип. 139. – С. 135-142.
4. Епоян С.М. Методи підвищення ефективності змішування води з реагентом на очисних спорудах водопостачання / C.М. Епоян, В.А. Яркін, С.П. Бабенко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2017.–  Том 90, № 4 – С. 153-157.
5. Исследование работы скорых фильтров с переменной по направлению фильтрования скоростью / [А.С. Карагяур, С.П. Бабенко, А.М. Коваль, В.М. Волков] // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2016.– № 4(86). – С. 209-213.
6. Эпоян С.М., Карагяур А.С., Бабенко С.П. Применение центробежных устройств при подготовке питьевой воды из поверхностных источников: Монография. – Харьков: ХНУСА, ООО «ТО Эксклюзив», 2016. – 168 с.
7. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Оцінка впливу водоочисних споруд на навколишнє природне середовище» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / Укладачі: Г.І. Сухоруков, С.П.Бабенко, А.С. Карагяур. – Харків: ХНУБА, 2018. – 15 с.
8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Водне господарство промислових об’єктів» для студентів усіх форм навчання спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / Укладачі: С.М.Епоян, С.П. Пашкова, О.А. Сироватський, С.П. Бабенко. - Харків: ХНУБА, 2017. – 58 с.
9.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Водопровідна мережа міста» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / Укладачі: С.М.Епоян, О.А.Сироватський,  С.П.Бабенко, А.С. Карагяур. – Харків: ХНУБА, 2017. – 60 с.
шаблоны для dle 11.2
Категория: Склад кафедри
Теги:


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии (0)