Реєстрація Увійти
Вхід на сайт

Сорокіна Валерія Юхимівна

10.02.21
Автор: Administrator
Просмотров: 837
Комментариев: 0
 

СОРОКІНА
ВАЛЕРІЯ ЮХИМІВНА

Доцент кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, кандидат технічних наук, доцент


Сорокіна Валерія Юхимівна народилася 23 червня 1964 р. у м. Харкові.
У 1986 р. закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Водопостачання та каналізація»
У 2002-2003 рр.- асистент кафедри ВКіГ, 2003-2005 рр. – старший викладач, з 2006 р. – доцент.
У 2006 р. захистила дисертацію на тема «Підвищення ефективності збезводнення осаду на мулових майданчиках» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація.
У 2007 р. Присвоєне вчене звання доцента кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки.
Лекційні курси:
  • Водовідведення;
  • Водовідведення та очистка стічних вод;
  • Основи комплексного проектування систем ВВ;

Напрямок наукових досліджень – збезводнення осадів стічних вод.
Основні публікації:
1. Сучасні методи інтенсифікації зневоднення  осадів міських стічних вод на     мулових майданчиках /Епоян С.М., Смірнова Г.Н., Сорокіна В.Ю., Ткаченко Т.О., Бачмага С.М. //Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2016.– № 4(86). – С. 221 – 225. Фахове видання
2. Применение напорной флотации в водоподготовке /Чмелев И.Ю., Исакиева О.Г., Сорокина В.Е.//Збірник наукових праць,- Одеса: Вісник ОДАБА.-2017.-№68.-С.173-178. Фахове видання
3.Основные направления повышения энерго-эффективности в КП «Харьковводоканал» /Епоян С.М., Смірнова Г.Н., Сорокіна В.Ю., Піліграм С.С.//Міжнародная науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології» м. Одеса, ОДАБА, 2017.- С.149-150. Фахове видання
4. Пути снижения влияния осадков сточных вод очистных сооружений города Харькова на экологическое состояние бассейна реки Северский Донец/ Пилиграмм  С.С., Эпоян С.М.., Смирнова Г.Н., Сорокина В.Е. , Исакиева О.Г. //Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018.– Том 92 №2. – С. 264-269 Фахове видання
5Епоян С.М. Інтенсифікація роботи вихрового змішувача  / С.М. Епоян, Сухоруков Г.І., Яркін В.А., Ісакієва О.Г., Сорокіна В.Ю // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2020.–  Том 100, № 2.
6. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Реконструкція та інтенсифікація роботи систем забору, транспортування та розподілу води»/ Укладачі: Сорокіна В.Ю., Сухоруков Г.І. – Харків: ХНУБА, 2017 р. -14 с.
7. Методичні вказівки до виконання самостійної,  індивідуальної роботи  та курсового  проектування систем водовідведення з дисципліни «Основи комплексного проектування систем водопостачання та водовідведення» для студентів - магістрів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»/ Епоян С.М., Смірнова Г.М., Сорокіна В.Ю., Ісакієва О.Г. - Харків: ХНУБА, 2018,- 12 с.
8. Наскрізна програма та методичні вказівки до проведення  практик студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури для   спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (професійного спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»/ С.М.Епоян,  В. Ю.Сорокіна, О.Г. Гайдучок  – Харків: ХНУБА, 2019. – 36 с.– укр. мова.
9. Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з дисципліни: «Інженерне обладнання будівель» підрозділ «Водопостачання і каналізація» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» всіх професійних спрямувань / Укладачі: Тітов А.А., Ісакієва О.Г., Сорокіна В.Ю., Гайдучок О.Г. - Харків: ХНУБА, 2019. – 53 с.
10. Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання курсового проекту з дисципліни: «Сантехобладнання будівель і споруд» підрозділ «Водопостачання і водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх професійних спрямувань та всіх форм навчань / Укладачі: Тітов А.А., Сорокіна В.Ю., Ісакієва О.Г., Гайдучок О.Г. - Харків: ХНУБА, 2019. – 60 с.
11. Механічне очищення міських стічних вод: Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (професійного спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів / Г.М.Смірнова, В. Ю.Сорокіна, О.Г. ІсакієваО.Г. Гайдучок. - Xарків: ХНУБА, 2019. - 68 с. 
шаблоны для dle 11.2
Категория: Склад кафедри
Теги:


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии (0)